Styret

Mosjøen Judo Club`s styre har ca 6 styremøter pr år.

Årsmøtet avholdes hvert år i slutten av februar.

Informasjon om årsmøtet opplyses via hjemmesiden i henhold til krav fra NIF.

Trenere

Alle trenerne i Mosjøen Judo Club har tatt spesifik trenerutdanning gjennom Norges Judoforbund på høyere eller lavere nivå,
og har selvfølgelig godkjent vandelsattest.