Knøtte-judo

Hva er knøtte-judo?

  • Knøtte-judo er et aktivitets tilbud for de minste fra 3 år til og med 5/6 år (Første halvår på skolen) kurset varer i 45 minutter, vi oppfordrer foresatte å være med på matta.

  • Formålet med knøtte-judo er å utvikle kroppens grovmotorikk, samhandling og å ta korte instrukser fra voksne.

  • Knøtte-judo består enkle øvelser som å rulle kråke forover og bakover i tillegg har vi leker/utstyr for balansetrening. Vi legger til rette for at barna skal mestre øvelsene på en tilfredsstillende måte.

  • Knøtte-judo er i hovedsak lek og morro på matta - sammen med oss trenere og sine foreldre.

  • Ellers Legger MJK stor vekt på trivsel, sosialisering og samhandling.

PS! Vi følger skoleruta.

Ansvarlige klubbtrenere er: Lene Jacobsen - Chriss Roar Jacobsen.

Hjelpetrenere er: Nadia Hanssen - Fredrik Jacobsen (noe rullering).

Ta gjerne kontakt med: Chriss - 90584211 eller Lene - 91108813


Respekt - Ærlighet - Felleskap - Mot