Knøtte-judo

Hva er knøtte-judo?

 PS! Vi følger skoleruta.

 Ansvarlige klubbtrenere er:

 Hjelpetrenere er: Nadia Hanssen - Fredrik Jacobsen (noe rullering). 

Ta gjerne kontakt med: Medlemsansvarlig - Andreas Steinslett Jenssen (97137955).


     Respekt - Ærlighet - Felleskap - Mot