Styret i klubben!

  • Leder: Alf S Martinsen.

  • Nestleder: Georg Brandtzæg.

  • Kasserer: Chriss R Jacobsen. (Barneidretts ansvarlig).

  • Styremedlem: Andreas S Jenssen. (Medlems ansvarlig).

  • Styremedlem: Arnt Ove Mathiassen. (Web ansvarlig).

  • Styremedlem: Lene Jacobsen. (Vara).

  • Styremedlem: Anja Merete Værdalshaug.

  • Styremedlem: Anders Røneid.


Respekt - Ærlighet - Felleskap - Mot