Reiser og deltakelse

Reiser og deltakelse på stevner og mesterskap!

 • Reise: 9 seter (minibuss) - egenandel 350 kr t/r pr sete!

 • Reise: Tog - klubben/region reiser samlet så langt det lar seg gjøre.

 • Overnatting: Dojo/skole, Kr 100,- pr døgn per pers. (anbefales).

 • Overnatting: Hotell/Motell/Camping: Betales i hovedsak av utøver.

 • Klubben betaler påmelding til stevner og cup/mesterskap.

 • Økonomi skal ikke hindre klubbens utøvere å delta på stevner og cup! Jo flere som er med jo artigere og mer sosialt har vi det.

Ta gjerne kontakt med leder eller kasserer i klubben.

VIPPS: 131137 - merk ''Hva det gjelder'' og navn!

VIPPS: skriv ''Mosjøen judoklubb'' merk ''Hva det gjelder'' og navn!

Reiseleder(e)!

 • Klubben betaler billigste reise og overnatting.

 • Har overoppsyn med barna som innebærer:

 1. Mat og drikke.

 2. Hygiene.

 3. Oppmøte til stevne/cup konkurranse i god tid.

 4. Sørge for at alle får med seg eiendelene sine.


Respekt - Ærlighet - Felleskap - Mot