Kontakter i klubben!

Telefon/Mail!

  1. Alf Schei Martinsen (leder): 928 64 296, leder.mosjoenJK@klubbkontor.no

  2. Georg Brandtzæg (nestleder): 954 75 184, nestleder.mosjoenJK@klubbkontor.no

  3. Chriss Roar Jacobsen (Kasserer) materialforvalter og barneidretts ansvarlig: 90584211, kasserer.mosjoenJK@klubbkontor.no

  4. Andreas S. Jenssen (medlems-ansvarlig og spond-ansvarlig): 971 37 955, medlem.mosjoenJK@klubbkontor.no


Respekt - Ærlighet - Felleskap - Mot