Innmelding!

Her kan du sende oss meldinger.

Prøvetrening
for barn fra: 1klasse til 3 klasse - (Barneskole).

Prøvetrening fra 4 klasse til 7 klasse - (barneskole).

Prøvetrening for Ungdom/voksne fra 13 år til 100 år. (kan deles opp i eget parti etter alder)

Prøvetrening
for Knøttejudo